Чимпой Кристина Андріївна

 
- кандидат медичних наук, асистент.
 
На кафедрі працює з 2009 року. У 2007-2009 роках навчалася в магістратурі на базі кафедри внутрішньої медицини та ендокринології .У 2011 році захистила кандидатську дисертацію "Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки та патогенетичне обгрунтування їх корекції". 
Автор 42 наукових праць: 8 статей у фахових виданнях, 3 Патентів України на корисну модель, 2 раціоналізаторських пропозицій, 2 інформаційних листів. 
Викладає основи внутрішньої медицини студентам IV курсу. 
Проводить діагностично-лікувальну роботу в гастроентерологічному відділенні обласної клінічної лікарні. 
Наукові інтереси: сучасні методи діагностики та лікування порушень функціонального стану щитоподібної залози при патології інших органів і систем, варіанти перебігу захворювань печінки, використання селеновмісних засобів у хворих з різноманітною патологією внутрішніх органів.   
Comments