Гончарук Людмила Михайлівна

-  кандидат медичних наук, асистент.
Закінчила Буковинський державний медичний університет з відзнакою у 2005 році. У 2007 році захистила наукову кваліфікаційну магістерську роботу "Оцінка функціонального стану кишечника у хворих на серцеву недостатність та артеріальну гіпертензію". Захистила кандидатську дисертацію "Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування гастродуоденопатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз". 
Проводить лікувальну роботу у гастроентерологічному відділенні обласної клінічної лікарні.
Викладає основи внутрішньої медицини студентам IV курсу медичних факультетів.
Автор 45 друкованих праць, у т.ч.: 10 статей, Патент України на корисну модель.
Наукові інтереси: новітні методи діагностики і лікування захворювань шлунка, зокрема, гастропатій, індукованих прийомом нестероїдних протизапальних засобів.
Comments