Головна‎ > ‎

Нормативно-правова база

Закон України "Про запобігання корупції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


Урядом затверджено заходи, спрямовані на детінізацію ринку праці.


Розпорядженням передбачається проведення Державною службою України з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією України, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільних комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Реалізація норм розпорядження надасть можливість зменшити застосування незадекларованої праці та вдосконалить контроль за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.


***
До уваги завідувачів кафедр:
 У зв’язку із виникненням непередбачуваних ситуацій щодо продовження строків трудових договорів науково-педагогічними працівниками, просимо Вас на найближчому засіданні кафедр ознайомити усіх науково-педагогічних працівників під підпис із Положенням про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"  затвердженним вченою радою університету 22.06.2015 року, у якому п. 1.11 абзац другий передбачена процедура продовження трудового договору з науково-педагогічним працівником, термін подачі заяв на продовження терміну роботи та інше. 

***

Закон України  "Про вищу освіту " від 01.07.2014 року

***
Зак
он "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та [...]"
Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2240-III


Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність"


Закон "Про захист персональних даних" Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI


Закон "Про вищу освіту"
Верховна Рада України; Закон від 17.01.2002


Закон "Про відпустки"
Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР


Закон "Про охорону праці"
Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694-XII


Кодекс законів про працю України
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII


Положення про обрання та прийняття на роботу

опубліковано 31 серп. 2015 р., 23:58 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 30 січ. 2019 р., 02:08 ]

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (частини першої статті 43 редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017), Наказів Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 №1015 та від 17.10.2014 р. № 1183, Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", на виконання рішення Вченої ради університету від 22 листопада 2018 року (протокол №4) внести зміни до Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (наказ № 03-О від 23 листопада 2018 року)
http://zakon.rada.gov.ua/go/1187-2015-%D0%BF Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.

1-1 of 1