Головна‎ > ‎

Нормативно-правова база

Закон України 

"Про забезпечення функціонування української мови як державної" 

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 вересня 2019 року N 113-IX  

 Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

Закон України "Про запобігання корупції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


Урядом затверджено заходи, спрямовані на детінізацію ринку праці.


Розпорядженням передбачається проведення Державною службою України з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією України, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільних комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Реалізація норм розпорядження надасть можливість зменшити застосування незадекларованої праці та вдосконалить контроль за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.


До уваги завідувачів кафедр:
 У зв’язку із виникненням непередбачуваних ситуацій щодо продовження строків трудових договорів науково-педагогічними працівниками, просимо Вас на найближчому засіданні кафедр ознайомити усіх науково-педагогічних працівників під підпис із Положенням про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"  затвердженним вченою радою університету 22.06.2015 року, у якому п. 1.11 абзац другий передбачена процедура продовження трудового договору з науково-педагогічним працівником, термін подачі заяв на продовження терміну роботи та інше. 


Закон України  "Про вищу освіту " від 01.07.2014 року

Зак
он "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та [...]"
Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2240-III


Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність"


Закон "Про захист персональних даних" Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI


Закон "Про вищу освіту"
Верховна Рада України; Закон від 17.01.2002


Закон "Про відпустки"
Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР


Закон "Про охорону праці"
Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694-XII


Кодекс законів про працю України
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Положення про обрання та прийняття на роботу

опубліковано 31 серп. 2015 р., 23:58 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 9 вер. 2019 р., 01:16 ]

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2233-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 2, ст.8 № 2300-VIII від 27.02.2018, ВВР, 2018, № 14, ст.79 № 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250 № 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81 № 2745-VIII від 06.06.2019), Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", на виконання рішення Вченої ради університету від 29 серпня 2019 року (протокол №1), внести зміни до Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", схваленого рішенням Вченої ради університету від 29 серпня 2019 року (протокол №1) та введеного в дію наказом по університету № 06-О від 10.08.2015 року, виклавши його в такій редакції, що додається.

http://zakon.rada.gov.ua/go/1187-2015-%D0%BF Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.

1-1 of 1