Головна‎ > ‎

Нормативно-правова база


До уваги завідувачів кафедр:
 У зв’язку із виникненням непередбачуваних ситуацій щодо продовження строків трудових договорів науково-педагогічними працівниками, просимо Вас на найближчому засіданні кафедр ознайомити усіх науково-педагогічних працівників під підпис із Положенням про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"  затвердженним вченою радою університету 22.06.2015 року, у якому п. 1.11 абзац другий передбачена процедура продовження трудового договору з науково-педагогічним працівником, термін подачі заяв на продовження терміну роботи та інше. Закон України  "Про вищу освіту " від 01.07.2014 року

Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та [...]"
Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2240-III


Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність"


Закон "Про захист персональних даних" Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI


Закон "Про вищу освіту"
Верховна Рада України; Закон від 17.01.2002


Закон "Про відпустки"
Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР


Закон "Про охорону праці"
Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694-XII


Кодекс законів про працю України
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII


Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації  [...]
МОН України; Наказ, Положення від 24.12.2002 № 744

Положення про обрання та прийняття на роботу

опубліковано 31 серп. 2015 р., 23:58 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 24 жовт. 2016 р., 00:16 ]

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти було внесено необхідні зміни до ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (наказ № 10-о від 27.09.2016 р)
http://zakon.rada.gov.ua/go/1187-2015-%D0%BF Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.

1-1 of 1