Положення про обрання та прийняття на роботу

опубліковано 31 серп. 2015 р., 23:58 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 30 січ. 2019 р., 02:08 ]
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (частини першої статті 43 редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017), Наказів Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 №1015 та від 17.10.2014 р. № 1183, Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", на виконання рішення Вченої ради університету від 22 листопада 2018 року (протокол №4) внести зміни до Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (наказ № 03-О від 23 листопада 2018 року)
http://zakon.rada.gov.ua/go/1187-2015-%D0%BF Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.
Ċ
Відділ кадрів БДМУ,
30 січ. 2019 р., 02:07
Comments