Історія кафедри

Кафедра внутрішніх хвороб була заснована в 1945 році. Клінічною базою стала обласна клінічна лікарня на 250 ліжок з чотирма відділеннями: гастроентерологічне (70), кардіоревматологічне (60), нефрологічне (60), пульмонологічне (60).

До 1982 р. кафедра функціонувала як кафедра внутрішніх хвороб №1 з викладанням на 4-му курсі.
З 1982 року реорганізована в кафедру факультетської терапії з викладанням на 4-му та 6-му курсах.
У 2006 році реформована в кафедру внутрішньої медицини та фізіотерапії.
З 2008 до 2010 року кафедра носить назву "Кафедра внутрішньої медицини та ендокринології".
З 2011 року - "Кафедра внутрішньої медицини", на якій проводиться навчання студентів 4- 6-го курсів спеціальностей "Лікувальна справа" , "Педіатрія", "Медична психологія", студентів фармацевтичного факультету - дисципліни "Перша доліккарська допомога ", "Фармакотерапія", "Клінічна фармація", а також лікарів-інтернів, лікарів -слухачів зі спеціальностей "Внутрішні хвороби", "Терапія", "Гастроентерологія", "Нефрологія", "Ревматологія", "Пульмонологія" та "Фізіотерапія".

Співробітниками кафедри у різні часи були апробовані лікарські препарати. Зокрема, досліджувалася ефективність таких препаратів: гліпін (В.Н. Чорнобровий), камілозид (О.І. Самсон), метамізил (М.С. Ярема), алантон (О.І. Самсон), ліобіл (М.Ю. Коломоєць), циквалон (М.Ю. Коломоєць), алмагель та алмагель А (О.І. Самсон), вітамін „Д” (О.І. Самсон), етерофен (Л.С. Малюх), імодіум (О.І. Самсон, Л.С. Малюх, Ю.І. Крикливець), тідазин (Л.С. Малюх), секретин (Т.М. Христич), сугаст (Л.Д. Кушнір), ребаміпід (О.І. Федів, В.М. Багрій, Л.М. Гончарук), хлорофіліпт (В.О.Калугін, О.І.Гараздюк), тівортін (О.І.Федів, В.В.Шевчук).

Засвоєні та удосконалені такі методи дослідження: радіотелеметрія шлунково-кишкового тракту (О.І. Самсон, В.А. Лихачов), інтрагастральна рН-метрія (В.Н. Чорнобровий), вперше в Україні використаний метод гастробіопсії (С.Ф. Гайдичук), гастродуоденофіброскопії (Л.С. Малюх, В.Г. Глубоченко), електрофорез білків у поліакриламідному гелі (О.Ф. Гоцуляк), топографічний протеоліз шлунка та дванадцятипалої кишки, діагностичне використання інтестинальних гормонів (Т.М. Христич, О.І. Волошин), нові біохімічні методи, які дозволяють здійснити доклінічну діагностику ураження шлунка, гепатобіліарної системи (О.І. Волошин, І.Ф. Мещишен, М.Ю. Коломоєць), фундаментально розроблена проблема передвиразки (O.І. Волошин), всебічно вивчений період ремісії виразкової хвороби (М.Ф. Троян), вивчаються механізми виникнення і прогресування поєднаних захворювань внутрішніх органів.

Могутній інтелектуальний потенціал кафедри, очолюваної професором Самсон О.І., дав змогу розробити оригінальні методи діагностики та лікування патології органів травлення. Це перша електронно-діагностична машина "Діама-2", відзначена срібною медаллю ВДНГ СРСР, і зонди, що одночасно реєстрували секреторну та моторну функції шлунка, давали змогу досліджувати стан підшлункової залози, дванадцятипалої кишки. Вперше на Україні за пропозицією кафедри організовані гастроентерологічний кабінет (1961р.), стаціонарне відділення реабілітації для гастроентерологічних лікарень (1975р.).

Вперше в Радянському Союзі спільно з доцентом Б.Я. Дробнісом розрахована економічна ефективність лікування хворих на виразкову хворобу. Розроблена методика лікувального застосування етонію при ХНЗЛ, лікування вторинних виразок ШКТ при ХНЗЛ (Б.І. Шевченко).

Основні наукові напрямки колективу: клініко-експериментальний, функціонально-морфологічний, соціально-гігієнічний.

Співробітники кафедри проводили науковий пошук з усіх розділів патології внутрішніх органів, а також з питань ендемічного зобу та туберкульозу. З 1968 року основні наукові роботи виконувалися з проблем "Патологія органів травлення". З 1991 по 2006 роки колективом кафедри вивчалися мінеральні води місцевих родовищ, їх лікувальні властивості, методи консервації. Значна увага приділялася проблемам використання імуномодуляторів у клініці внутрішніх хвороб. Було розроблено методи використання внутрішньотканинного електрофорезу в клініці внутрішніх хвороб.

З 2006 року основний науковий напрям кафедри - вивчення поєднаної патології внутрішніх органів, визначення ролі генетичних, метаболічних чинників, ролі ендотеліальної дисфункції у виникненні та прогресуванні захворювань внутрішніх органів.

Творчі наукові контакти кафедри здійснюються з науковими центрами міст Санкт-Петербург, Київ, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, з Чернівецьким Національним університетом ім. Ю.Федьковича, а також з науковими центрами Болгарії (Болгарська медична Академія, Інститут гастроентерології), Франції (госпіталь Біша, Париж).
Доповіді співробітників кафедри заслуховувались на міжнародних конгресах і міжнародних симпозіумах, за кордоном опубліковано 45 наукових праць.
Кафедра була організатором Пленуму правління всесоюзного наукового товариства гастроентерологів (1972р.), IV Всесоюзної конференції "Патологія нирок і водно-сольового обміну" (1974 р.), 4-х республіканських наукових конференцій наукової сесії ЦНІІГ МО СРСР на базі Чернівецького медичного інституту, у 2004 році була проведена Всеукраїнська конференція "Фіто- і фізіотерапія в нефрології", у 2006 році колектив кафедри приймав участь в організації Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств, у 2011 році проведені конференції "Актуальні питання внутрішньої медицини", "Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку".

Базами кафедри, крім обласної клінічної лікарні, є також міська поліклініка №2, що знаходиться по вул. Лесі Українки та Сторожинецька центральна районна лікарня, де працівники кафедри систематично читають найактуальніші лекції та консультують проблемних хворих.
Факультетська терапевтична клініка є навчально-методичним, науковим, лікувальним і консультативним центром підготовки висококваліфікованих фахівців, наукових кадрів для учбових закладів і практичної охорони здоров’я.

Завідувачі кафедри

Професор Ельберг Володимир Олександрович – завідувач кафедри з 1945 р. по 1948 р. Народився 1890 року в м. Катеринослав (Дніпропетровськ). У 1929 році захистив докторську дисертацію на тему: „Матеріали до питання обміну холестерину”. Автор 37 наукових праць, які присвячені актуальним проблемам кардіології. У 1960 році професору В.О. Ельбергу було присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки УРСР”.

Доцент Роднянський Бенціон Борисович – завідувач кафедри 1948-1949, 1966-1967 рр. Народився 24 вересня 1897 році у м. Сурож Брянської області (Росія). У 1942 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „З проблем ендокринології”. Доцент Б.Б. Роднянський – організатор обласної зобної станції, яка за його керівництва провела значну роботу щодо раннього виявлення зобу на Буковині та йодної профілактики населення. Бенціон Борисович – автор 56 наукових праць, зокрема стосовно лікування захворювань щитовидної залози, монографії „Эндемический зоб на Буковине” (1968). Під його керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація.

Професор Щупак Натан Борисович – завідувач кафедри з 1949 р. по 1966 р. Народився 2 травня 1902 року в м. Липовець Вінницької області. У 1936 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Лямбліоз”, а у 1948 році – докторську дисертацію на тему: «Болезнь Боткина, её место среди других инфекционных желтух военного времени». Н.Б.Щупаком закладено основний науковий напрямок кафедри-гастроентерологія. Він є автором 80 наукових праць, у тому числі 5 монографій. Під його керівництвом підготовлено два доктори та 14 кандидатів медичних наук. Серед учнів Н.Б.Щупака слід відзначити такий вчених, як О.О. Волощук, Л.С. Клочкова, П.М. Ляшук, А.П. Аніпко, Б.І. Шевченко, В.П. Пішак, Г.Д. Луканьов та інші. Нагороджений орденом Червоної Зірки, двома медалями та знаком „Відмінник охорони здоров’я”.


Професор Самсон Олена Іларіонівна – завідувач кафедри з 1967 р. по 1991 р. Народилася 18 квітня 1921 року в м. Кременчук Полтавської області. У 1950 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Серцево-судинна система при виразковій хворобі», а у 1959 році – докторську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування новокаїнової терапії при виразковій хворобі». У 1961-1963 рр. працювала деканом лікувального факультету. Професор О.І. Самсон – автор 273 наукових праць (21 з яких надруковано за кордоном), 10 монографій, серед яких «Профилактические лечение язвенной болезни» (1971), „Этапное лечение и реабилитация больных язвенной болезнью” (1979), „Лечебное применение минеральных вод Буковины при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки” (1981), „Профилактика язвенной болезни” (1982), „Поликлиническая терапия” (1985), „Профилактика язвенной болезни” (1986), «Профілактика виразкової хвороби. Поради лікаря» (1986), 8 навчальних посібників, 48 винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Олена Іларіонівна виховала шістьох професорів (О.І. Волошин, В.М. Чорнобровий, Г.С. Стеценко, М.Ю. Коломоєць, Т.М. Христич, В.О. Калугін) та 21 кандидата медичних наук (С.Ф. Гайдичук, В.Г. Глубоченко, О.Ф. Гоцуляк, В.А. Кравченко, Л.С. Малюх, Л.Д. Кушнір, М.Ф. Троян, М.В. Патратій та ін.). Нагороджена 2-ма орденами «Знак пошани», медаллю С.П. Боткіна. Заслужений діяч науки та техніки України.


Професор Калугін Вадим Онисимович – завідувач кафедри з 1991 по 2006 роки. Народився 15 грудня 1937 року в м. Горно-Алтайськ Алтайського краю (Росія). У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Влияние Брусницкой минеральной воды на течение язвенной болезни”, а у 1990 році – докторську дисертацію на тему: «Динамическая радиационная теплометрия в оценке функционального состояния почек у больных гломерулонефритом и пиелонефритом (клинико-экспериментальное обоснование)». Автор 210 наукових праць, 5 монографій, у тому числі «Лікувальне застосування мінеральних вод Буковини при захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки» (1981); «Морфофункциональное и клиническое обоснование динамической инфракрасной диагностики в нефрологи» (1992); „Сравнительная характеристика эффективности концентрированных минеральных вод” (1994); „Динамічна радіаційна теплометрія: можливості і перспективи” (1998) та навчальних посібників „Фізіотерапія та курортологія” (2006), „Практична фізіотерапія” (2005), 12 винаходів і 25 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом професора В.О.Калугіна підготували та захистили кандидатські дисертації І.В. Гараздюк, Л.О. Зуб, Л.В. Станкевич. Лауреат обласної премії імені В. Залозецького.
З 2006 року по даний час кафедрою завідує професор Федів Олександр Іванович.

Comments