Навчальна робота

В даному розділі наведено розклади, графіки, тематичні та навчальні плани, методичні вказівки, які будуть корисні студентам під час підготовки до практичних і семінарських занять.
Доводимо до відома студентів, що більша частина навчально-методичних матеріалів наведена на сайті дистанційного навчання Буковинського державного медичного університету за адресою http://moodle.bsmu.edu.ua у відповідних розділах. 

Відповідальний за проведення навчальної роботи на кафедрі - доцент Леонід Дмитрович Кушнір.

    

Медичний факультет

    Модуль І. Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, нефрологія, ревматологія)