Медична психологія

На сторінці наведені календарний план лекцій, тематичний план практичних занять, критерії оцінки знань і умінь на екзамені з факультетської терапії, білетна програма до екзамену, методика проведення іспиту, теми для самостійного опрацювання, перелік рекомендованої літератури, графік консультацій та відробок.
Методичні вказівки до практичних занять, лекції, питання і тестові завдання для самоконтролю, мультимедійні матеріали розміщені на сервері дистанційного навчання. 
Comments