IV курс. Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, нефрологія, ревматологія). Модуль І

У розділі наведено довідник студента з дисципліни "Внутрішня медицина", календарний план лекцій та  практичних занять.
Методичні вказівки, конспекти лекцій, мультимедійні матеріали,  питання, тестові завдання і задачі для самоконтролю, рекомендована література наведені у відповідному розділі на сайті дистанціного навчання БДМУ.


Comments