Новини та оголошення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2022 р.  481

Київ

Деякі питання організації роботи працівників субєктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що на період воєнного стану для працівників субєктів господарювання державного сектору економіки (далі субєкт господарювання) за рішенням виконавчого органу або керівника субєкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обовязків.

Для членів виконавчого органу або керівника субєкта господарювання, які перебувають на території України, за рішенням субєкта управління обєктами державної власності, загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також наглядових рад субєктів господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності можливості забезпечення належної (безперервної) роботи відповідного субєкта господарювання.

2. Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників субєктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Для членів виконавчого органу та керівника субєкта господарювання, функції з управління яким або корпоративними правами держави якого здійснює Кабінет Міністрів України, таке відрядження погоджується Кабінетом Міністрів України, для інших членів виконавчих органів та керівників субєктів господарювання субєктом управління обєктами державної власності або іншими органами управління субєкта господарювання відповідно до їх установчих документів.

3. У разі перебування працівників субєкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні, без рішення, зазначеного в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

У разі перебування членів виконавчого органу або керівника субєкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні, без рішення, зазначеного в абзаці другому пункту 1 цієї постанови, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону чи припинено їх повноваження в установленому порядку.

4. Керівникам субєктів управління обєктами державної власності, наглядовим радам субєктів господарювання забезпечити виконання цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу першого пункту 3, який набирає чинності з 3 травня 2022 року.

        Премєр-міністр України              Д. ШМИГАЛЬ


Верховна Рада України 21 квітня прийняла за основу та в цілому проект Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (реєстр. №7300).

Законом затверджено Указ Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX), строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"

2. Цей Закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

 Президент України                                                            В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 березня 2022 року
N 2119-IX


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

Про введення воєнного стану в Україні

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

1. Ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

2. Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з'єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

4. Кабінету Міністрів України невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

5. Державній службі України з надзвичайних ситуацій невідкладно разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями, іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності привести єдину державну систему цивільного захисту, її функціональні та територіальні підсистеми у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період.

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

7. Міністерству закордонних справ України забезпечити інформування в установленому порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.

8. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 лютого 2022 року


Уряд прийняв постанову № 1156 від 04.11.2021 року, якою вніс зміни до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою від 29.06.2021 р. № 677.

Згідно з Постановою Кабінет Міністрів змінив строк дії COVID-сертифікату про одужання (як міжнародного, так і внутрішнього) - якщо раніше сертифікат після отримання позитивного результату тестування на COVID-19 припиняв дію через 180 діб, то за новими правилами він дії протягом 105 днів після встановлення діагнозу та може бути сформований на 15-ий день з дати встановлення відповідного діагнозу. Ці зміни набрали чинності з 06.11.2021 р. – з дня опублікування Постанови № 1156 в «Урядовому кур’єрі».


З 9 грудня 2021 року набирає чинності розширений перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися проти COVID-19, згідно наказу Міністерство охорони здоров'я № 2393 від 1.11.2021 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 8.11.2021 за № 1452/37074.


https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-01112021--2389-pro-provedennja-klinichnogo-viprobuvannja-zatverdzhennja-suttevih-popravok-do-protokoliv-klinichnih-viprobuvan-likarskih-zasobiv-priznachenih-dlja-zdijsnennja-zahodiv-sprjamovanih

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

 • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
 • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
 • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. 

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. 

Важливо, що освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт, — йдеться в законі.

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04102021--2153-pro-zatverdzhennja-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam


До уваги сумісників:

ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365

(п.38. пп.20).
Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.

До уваги співробітників університету:

ВР України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 (далі — Закон про запобігання коронавірусу).

Можна надавати відпустку без збереження зарплати за угодою сторін до нормалізації ситуації (ч. 3 ст. 84 КЗпП, ч. 2 ст. 26 Закону «Про відпустки»). Підстава — факт встановлення Урядом карантину. У працівника залишиться можливість отримати за потреби ще 15 к. д. відпустки без збереження зарплати.

Статтю 84 КЗпП і статтю 26 Закону про відпустки доповнили відповідною нормою.

Цитуємо нову редакцію статті 26 Закону «Про відпустки»: «Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін:

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», термін перебування у відпустці без збереження заробітної не включається у загальний строк, встановлений частиною першою цієї статті»


До уваги співробітників університету:
   
 На сайті Пенсійного фонду функціонує веб-портал, який дозволяє отримати ряд послуг “не виходячи з дому” не тільки пенсіонерам, а й всім громадянам України.
    На Порталі Ви можете отримувати інформацію про свій страховий стаж, про розмір заробітної плати, з якого сплачено єдиний соціальний внесок, пенсіонери можуть записатися на прийом до Пенсійного фонду на певні дату і час, отримати доступ до своєї електронної справи, звернутися із заявою, а також отримати ряд інших послуг.
    А активізована Вами функція смс-інформування – повідомить про те, як формується персональний страховий стаж, як сплачує внески роботодавець, про призначення (перерахунки) пенсії.
Для ознайомлення з повним переліком послуг, перейдіть за посиланням:
 
https://portal.pfu.gov.ua/

До уваги співробітників університету: 
У розділі "Нормативно-правова база" в новій редакції опубліковано Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"
із змінами затвердженними Вченою радою університету 22.11.2018 року (протокол № 4) введеного в дію наказом №03-О від 23 листопада 2018 року, у якому:
- в Розділі І внесені зміни відповідно до нової редакції Закону України "Про вищу освіту" (нормативно-правова база)
- в Розділі ІІ змінено процедуру обрання декана факультету.


До уваги завідувачів кафедр: 
У розділі "Нормативно-правова база" опубліковано Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"
У зв’язку із виникненням непередбачуваних ситуацій щодо продовження строків трудових договорів науково-педагогічними працівниками, просимо Вас на найближчому засіданні кафедр ознайомити усіх науково-педагогічних працівників під підпис із Положенням про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"  затвердженним вченою радою університету 22.06.2015 року, у якому п. 1.11 абзац другий передбачена процедура продовження трудового договору з науково-педагогічним працівником, термін подачі заяв на продовження терміну роботи та інше. 


Пропонуємо для ознайомлення!!
У розділі "Нормативно-правова база" опубліковано новий порядок присвоєння вчених звань від 14.01.2016 року
Шановні колеги! 
Інформуємо вас, що у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету міністрів України  № 413 від 17.06.2015 року "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу " заяви на прийом на роботу   будуть прийматися не пізніше, як за п’ять днів до дати виходу на роботу. Відділ кадрів не розглядатиме заяви, що не відповідають вказаним нормам.

ЛІКАР, ПЕДАГОГ, ВІЙСЬКОВИЙ.... !!!!!! ПИШАЄМОСЯ!!!!!!

опубліковано 13 серп. 2015 р., 11:19 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 13 січ. 2020 р., 06:01 ]

Доцент кафедри загальної хірургії, опинившись у зоні АТО знаходить силу та мужність виявляти свої найкраші здібності, застосовувати безцінні знання здобуті у Буковинському державному медичному університеті!!!! 

Щиро вітаємо, вважаємо за честь працювати в одному колективі!!! 

УВАГА! ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ !!!

опубліковано 12 серп. 2015 р., 03:58 Відділ кадрів БДМУ

Шановні колеги! 

Інформуємо вас, що у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету міністрів України  № 413 від 17.06.2015 року "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу " заяви на прийом на роботу  з 01 вересня 2015 року будуть прийматися відділом кадрів до 25 серпня 2015 року. Заяви на прийняття  на роботу  подані пізніше - будуть включатися в наказ  не раніше 10 вересня 2015 року.

Увага! Введені у користування уніфіковані форми заяв!

опубліковано 5 лют. 2015 р., 02:10 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 20 серп. 2018 р., 01:15 ]

Шановні співробітники! Згідно службового розпорядження № 01/СЛ від 05 лютого 2015 року вводятся в роботу нові бланки заяв для прийому на роботу: для основних працівників, зовнішніх сумісників та викладачів коледжу. Зразки заяв Ви зможете знайти у розділі "Зразки заяв".    

Буковинський державний медичний університет відзначає 70-річчя!

опубліковано 16 жовт. 2014 р., 02:30 Відділ кадрів БДМУ

    Відділ кадів приєднується до привітань адміністраціії з нагоди 70-річчя Буковинського державного медичного університету та вітає Ветеранів уніерситету за відданість нашому навчальному закладу, який став для них великою, дружньою родиною!!! 

Ветерани,  які пропрацювали в університеті більше 50-ти років:

Косуба Раїса Борисівна - доктор наук, професор кафедри фармакології

Риженков Володимир Трохимович - старший викладач кафедри внутрішньої медицини,                                                                                                           фізичної реабілітації та споритвної медицини

Тащук Світлана Дмитрівна  - старший лаборант кафедри патологічної анатомії

Ловля Генрієта Данилівна  - кандидат наук, асистент кафедри офтальмології 
                                                               ім. Б.Л. Радзіховського 

Соловйова Ніна Михайлівна - кандидат наук, професор кафедри іноземних мов.

Ветерани,  які пропрацювали в університеті  40 - 49 років:

Безарова Галина Іванівна
Давидова Тетяна Федорівна
Лойтра Анатолій Олександрович
Лютик Михайло Дмитрович
Присяжнюк Петро Васильович
Ротар Василь Іванович
Христич Тамара Миколаївна
Шалаєва Ганна Василівна
Щербініна Анелія Василівна
Зав’янський Любомир Юліанович
Макар Богдан Григорович
Томка Інна Єпіфанівна
Дугаєв Михайло Опанасович
Курченко Ігор Федорович
Оленович Людмила Василівна
Синиця Валентина Григорівна
Волошин Олександр Іванович
Кулачек Федір Григорович
Потапова Лідія Борисівна
Починок Лариса Іванівна
Семисюк Альбіна Михайлівна
Ткач Євдокія Омелянівна
Білецький Семен Віссаріонович
Калугін Вадим Онисимович
Семко Лілія Олександрівна
Стаднійчук Раїса Федорівна
Бурденюк Іван Павлович
Ведерніков Євген Петрович
Лихобабіна Лідія Олександрівна
Проскурова Емілія Борисівна
Степаненко Валерія Олексіївна
Сидорчук Ігор Йосипович
Троянський Володимир Андрійович
Колоскова Раїса Павлівна
Курик Василь Іванович
Марчук Федір Дмитрович
Мещишен Іван Федорович
Рубленик Іван Михайлович
Тащук Корній Григорович
Касіян Віоріка Іванівна
Пішак Василь Павлович
Сокол Андрій Миколайович
 
Ветерани,  які пропрацювали в університеті  30 - 39 років:

Безруков Леонід Олексійович
Киселиця Вероніка Миколаївна
Лапіна Тамара Григорівна
Стрежак Василь Іванович
Венгловська Ядвіга Вікентіївна
Остапчук Марія Іванівна
Полякова Тетяна Вікторівна
Полянський Ігор Юлієвич
Ткачук Світлана Сергіївна
Бачинський Віктор Теодосович
Дикусаров Володимир Володимирович
Коновчук Віктор Миколайович
Осадчук Галина Романівна
Петринич Галина Йосипівна
Постнікова Ліна Вікторівна
Хітік Марія Олександрівна
Цимбал Валентина Іванівна
Чала Катерина Миколаївна
Чорней Галина Борисівна
Боєчко Василь Федорович
Нечитайло Юрій Миколайович
Потачевська Марія Михайлівна
Марфіна Зінаїда Михайлівна
Перепелюк Марія Дмитрівна
Черновська Надія Василівна
Гриценко Алефтина Андріївна
Скиданюк Галина Федорівна
Таралло Володимир Леонідович 
Ходоровський Георгій Іванович
Жуковський Олег Михайлович
Лапа Галина Миколаївна
Маслянко Віталій Антонович
Мельник Надія Олександрівна
Богачик Нонна Анатоліївна
Єнькова Ліна Данилівна
Жук Олена Олександрівна
Зінченко Анатолій Тимофійович
Павлюк Марія Степанівна
Пожидаєва Наталія Григорівна
Щербак Тамара Іванівна
Боднар Борис Миколайович
Грекул Євгенія Михайлівна
Костюк Людмила Степанівна
Лобач Ганна Дмитрівна
Патратій Володимир Кузьмич
Фрунза Марія Олександрівна

    Ветерани,  які пропрацювали в університеті  20 - 29 років:

Акентьєв Сергій Олександрович

Александрова Олена Петрівна

Андрієць Оксана Анатоліївна

Андрусяк Олександр Васильович

Борча Ядвіга Казимирівна

Власик Леонід Іванович

Гайдичук Володимир Стефанович

Гринчук Федір Васильович

Данчул Світлана Дмитрівна

Зайцев Валерій Іванович

Леонтій Тетяна Олексіївна

Малищук Галина Дмитрівна

Мелінті Галина Іванівна

Павлуник Іван Іванович

Полянська Оксана Степанівна

Попелюк Наталія Олександрівна

Рак Олександр Михайлович 

Рудницький Роман Іванович

Сорокман Таміла Василівна

Федорук Олександр Степанович

Цюпа Олена Петрівна

Яремій Ірина Миколаївна

Васильчишин Ярослав Миколайович

Волощук Лідія Георгіївна

Волянюк Петро Михайлович

Годованець Юлія Дмитрівна

Дячук Віоріка Василівна

Заморський Ігор Іванович

Карвацька Наталія Семенівна

Кишкан Інна Григорівна

Кривецький Віктор Васильович

Лобода Володимир Дмитрович

Мардар Ганна Іванівна

Мельничук Лариса Василівна

Патратій Марина Володимирівна

Рандюк Юрій Олександрович

Семко Володимир Антонович

Сметанюк Оксана Іллівна

Хомко Олег Йосипович

Шаповалов Валерій Петрович

Шинкура Лариса Михайлівна

Банул Богдана Юріївна

Братенко Михайло Калінінович

Деркач Василь Григорович

Захарчук Олександр Іванович

Кацел Георгій Степанович

Мазур Михайло Онуфрійович

Олійник Ігор Юрійович

Радомська Домніка Дмитрівна

Сенюк Богдана Петрівна

Тащук Віктор Корнійович

Федів Олександр Іванович

Хмара Тетяна Володимирівна

Білоус Володимир Іванович

Васюк Володимир Леонідович

Денисенко Ольга Іванівна

Іфтодій Андріян Георгійович

Костеняк Жанна Михайлівна

Пашковський Валерій Мелетійович

Петрюк Анатолій Євгенович

Ревуцький Василь Петрович

Руснак Ніна Федорівна

Смірнова Тамара Василівна

Стрежак Марія Георгіївна

Білоокий В’ячеслав Васильович

Гресько Михайло Михайлович

Григор’єва Надія Пилипівна

Задорожна Миланія Пахомівна

Козма Василь Костянтинович

Колоскова Олена Костянтинівна

Косілова Світлана Євгенівна

Микитюк Орися Юріївна

Філіпець Наталія Дмитрівна

Дейнека Святослав Євгенович

Діклевич Марія Іванівна

Докучаєва Лідія Іванівна

Морар Микола Григорович

Плеш Ігор Антонович

Чурсіна Тамара Яківна

Шаплавський Микола Володимирович

Ісламова Інна Робертівна

Кацел Аурел Степанович

Павлович Лариса Борисівна

Роговий Юрій Євгенович

Кравченко Олена Вікторівна

Локовей Вікторія Георгіївна

Мігай Марія Григорівна

Олексюк Іван Степанович

Пересунько Олександр Петрович

Побурян Домка Іванівна

Сегедіна Марина Ігорівна

Шкурган Надія Петрівна 

Зорій Ніна Іванівна

Іванців Людмила Маноліївна

Козик Ольга Володимирівна

Кушнір Леонтій Дмитрович

Фундюр Наталія Миколаївна

Швець Валентин Іванович

Жихулка Людмила Миколаївна

Кавун Марина Павлівна

Кардаш Василь Едуардович

Микуляк Олександр Олегович

Шварьова Тамара Олександрівна

Низький Вам Уклін Дорогі Ветерани  !!!!!

Шановні завідувачі!

опубліковано 21 трав. 2014 р., 00:06 Відділ кадрів БДМУ


Нагадуємо Вам, що для уникнення непередбачуваних ситуацій на початку навчального року заяви на продовження терміну роботи рекомендуємо подавати з 01 липня 2014 року, заяви про переведення, та зарахування (зовнішніх та внутрішніх сумісників) на наступний 2014-2015 навчальний рік просимо подавати у відділ кадрів завчасно до 20 серпня 2014 року.  Звертаємо Вашу увагу на перелік документів для продовження терміну роботи викладача зокрема: 

- заява із візою завідувача кафедри
- витяг з протоколу засідання кафедри
- перелік наукових праць 
- звіт про роботу на відповідній посаді 

Для оформлення на роботу зовнішнього сумісника окрім загального переліку необхідних документів:

- довідка з основного місця роботи із зазначенням графіку роботи або графік за умови постійних змін у ньому.
- копія трудової книжки завірена за основним місцем роботи.

Також нагадуємо, що до відділу кадрів необхідно подати до 25 серпня  2014 року витяг з протоколу засідання кафедри із розподілом ставок, завізований у начальника навчального відділу В.М. Ходоровського.  

Звертаємо Вашу увагу !
Заяви подані до відділу кадрів після 01 вересня 2014 року будуть оформленні наказом  відповідно дати отримання заяви відділом кадрів.

Згідно закону України "Про захист персональних даних", просимо не передоручати подання документів та заяв для оформлення на роботу стороннім особам!!!
 

ОГОЛОШЕННЯ

опубліковано 5 лют. 2014 р., 02:44 Відділ кадрів БДМУ

Шановні викладачі! Інформуємо Вас, що згідно п. 4 протоколу № 2  засідання  ректорату Буковинського державного медичного університету від 28 січня 2014 року, відділом кадрів буде контролюватися  підвищення педагогічної кваліфікації викладачами та враховуватися при розгляді заяв на продовження трудових договорів. 
Просимо Вас інформувати відділ кадрів та своєчасно надавати посвідчення про підвищення педагогічної кваліфікації.       

Без назви

опубліковано 9 вер. 2013 р., 23:08 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 17 квіт. 2015 р., 00:13 ]


Шановні колеги!

опубліковано 12 лип. 2013 р., 03:56 Відділ кадрів БДМУ   [ оновлено 16 лип. 2013 р., 03:07 ]

Відділ кадрів висловлює свою вдячність за зразкове оформлення та своєчасне подання заяв станом на 15 липня щодо продовження термінів роботи на 2013-2014 навчальний рік наступним кафедрам :

 • кафедра анестезіології та реаніматології - завідувач - Коновчук В.М.
 • кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії - завідувач - Геруш І.В.
 • кафедра гістології, цитології та ембріології - завідувач  - Бойчук Т.М.
 • кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  - завідувач - Пашковський В.М.
 • кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб - завідувач - Колоскова О.К.
 • кафедра педіатрії та медичної генетики- завідувач  - Сорокман Т.В.
 • кафедра психології та соціології- завідувач  - Зорій Н.І.
 • кафедра  суспільних наук та українознавства - завідувач - Чебан В.І.
 • кафедра хірургічної та дитячої стоматології - завідувач - Кузняк Н.Б.


У черговий раз нагадуємо, що останній день подання заяв 20 серпня 2013 року!!!
Просимо завідувачів кафедр забезпечити своєчасне подання заяв!!!

До уваги керівників структурних підрозділів!

опубліковано 8 лип. 2013 р., 00:45 Відділ кадрів БДМУ

Шановні проректори, заступники ректора та завідувачі кафедр!!!
Нагадуємо, що Ви зобов’язані на період своєї відпустки або відрядження подавати клопотання на ім’я ректора щодо особи, яка тимчасово виконуватиме Ваші обов’язки!!!
   

Шановні співробітники!

опубліковано 20 бер. 2013 р., 02:27 Відділ кадрів БДМУ

Просимо Вас вчасно інформувати відділ кадрів про зміни щодо особистих даних:

-зміна облікових документів;
-зміна прізвища, імені;
-зміна сімейного стану;
-народження дитини;
-зміна адреси реєстрації або проживання;
-зміна номеру телефону;
-підвищення або підтвердження лікарської категорії; 
 тощо.

1-10 of 13