Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (зі змінами внесеними вченою радою 22 вересня 2016 року протокол № 2)

опубліковано 21 жовт. 2016 р., 02:25 Відділ кадрів БДМУ

Наказом по університету № 10-о від 29.09.2016 року внесені зміни до ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 
Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (зі змінами внесеними вченою радою 22 вересня 2016 року протокол № 2)
Зміни внесені у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів Українивід 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
(Ви маєте змогу переглянути зазначені документи за посиланнями, що подані нижче)

1-1 of 1