Телекі Яна Михайлівна

- кандидат медичних наук, асистент.
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію "Клінічно-патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом".
Автор 23 наукових праць: 7 статей у фахових виданнях, Патенту України на корисну модель, інформаційного листа.
Діловод кафедри, відповідальна за електронний документообіг на кафедрі.
Проводить лікувально-діагностичну роботу в ревматологічному відділенні обласної клінічної лікарні. Викладає основи внутрішньої медицини студентам IV курсу, у тому числі - іноземним студентам.
Основні напрямки наукової діяльності - сучасні методи діагностики та лікування порушень функціонального стану підшлункової залози, зокрема, при патології інших органів і систем.
Comments