Вакансії

Запрошуємо на роботу  

Провідний фахівець  та лаборант в навчально-наукову лабораторію
вимоги

неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за відповідним напрямом підготовки 

Завдання та обов’язки:

Проводить основні види досліджень з використанням сучасної лабораторної апаратури і інструментарію.

Забезпечує протиепідемічний режим в лабораторії. 

Знешкоджує відпрацьований матеріал. Миє лабораторний посуд, проводить його стерилізацію. 

Дотримується правил охорони праці. 

Веде медичну документацію. 

Постійно удосконалює свій професійний рівень. 

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; організацію роботи клініко-діагностичних, бактеріологічних і санітарно-гігієнічних лабораторій; права, обов’язки та відповідальність лаборанта; методики проведення лабораторних досліджень (клініко-діагностичних, біохімічних, бактеріологічних, імунологічних, патологоанатомічних, санітарно-гігієнічних); нормальні показники лабораторних досліджень та їх зміни при патологічних процесах; правила підготовки хворого, необхідних матеріалів (реактивів, фарб, розчинів бактеріальних живильних середовищ тощо), апаратури та інструментарію до проведення лабораторних обстежень; особливості обладнання робочого місця при різних дослідженнях; принципи миття лабораторного посуду, його дезінфекції і стерилізації; принципи протиепідемічного режиму в лабораторії; правила охорони праці під час роботи з апаратурою та лабораторним матеріалом; правила надання першої та невідкладної медичної допомоги; правила оформлення медичної документації. 

Завідувача канцелярією 

    Завдання та обов’язки. Організовує роботу канцелярії. Забезпечує своєчасне оброблення кореспонденції, що надходить та відправляється, її доставляння за призначенням. Здійснює контроль за строками виконання документів та їх правильним оформленням. Організовує роботу з реєстрації, обліку, зберігання та передавання до відповідних структурних підрозділів документів поточного діловодства, у тому числі наказів і розпоряджень ректора закладу вищої освіти, з формування справ та їх здавання на зберігання.

     Розроблює інструкції з ведення діловодства в Буковинському державному медичному університеті та організовує їх впровадження. Вживає заходів щодо забезпечення працівників служби діловодства необхідними інструктивними та довідковими матеріалами, а також інвентарем, обладнанням, оргтехнікою, технічними засобами управлінської праці.

     Здійснює методичне керівництво організацією діловодства у підрозділах, контроль за правильним формуванням, зберіганням та своєчасним здаванням справ до архіву, підготування довідок про додержання строків виконання документів. Забезпечує друкування та розмножування службових документів. 

     Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації діловодства; державну систему діловодства; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; структуру підприємства, установи, організації; організацію діловодства; порядок складання номенклатури справ, описів справ постійного і тимчасового зберігання, встановленої звітності, строки та порядок передачі справ до архіву; схеми документообігу; порядок розроблення номенклатури справ, описів справ постійного і тимчасового зберігання, встановленої звітності; строки та порядок здавання справ до архіву; системи організації контролю за виконанням документів; організаційну техніку та інші технічні засоби управлінської праці; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи у службі діловодства — не менше 1 року.


Провідний фахівець з міжнародних зв'язків

Вимоги:

Умови роботи: повна зайнятість

Обов’язки:Фахівця 1 категорії канцелярії

Завдання та обов’язки. 

Приймає документи;

обліковує та зберігає прийняті документи; копіює, сканує документи;

упорядковує та класифікує документи за встановленою методикою

 Повинен знати: 

постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації діловодства;

 системи організації контролю за виконанням документів; 

організаційну техніку та інші технічні засоби управлінської праці.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Заступника головного бухгалтера

Провідного бухгалтера

Повна зайнятість , вища освіта
знати:

вимоги:

для заступника головного бухгалтера: вища професійна (економічна) освіта (магістр) і стаж фінансово-господарської роботи не менше 2 років.

для провідного бухгалтера: повна  вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст).  Стаж  роботи  за  професією бухгалтера I категорії не менше 2 років.  

***

Для правильного оформлення резюме рекомендуємо дотримуватися необхідних норм під час його написання:

Резюме – це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу. 

Резюме повинно бути детальним і водночас лаконічним.

1. Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко (вкажіть посаду на яку ви претендуєте) ;

2. Намагайтесь вжити більше фахових слів, що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти;

3. Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме.

4. Намагайтесь не вживати такі слова, як “я”, “ми”. Замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, обізнаний з….

Якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках.

Реквізити документа:

Назва виду документа

Текст, що містить таку інформацію:

Домашня адреса, телефон, e-mail;

Прізвище, ім’я, по батькові;

Мета написання документа;

Особисті данні (дата народження, сімейний стан);

Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами;

Відомості про професійний досвід (яку посаду обіймаєте зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

Відомості про публікації (якщо потрібно);

Інша інформація на вимогу роботодавця.

Дата