Положення про обрання та прийняття на роботу

Post date: Sep 01, 2015 6:58:14 AM

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2233-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 2, ст.8 № 2300-VIII від 27.02.2018, ВВР, 2018, № 14, ст.79 № 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250 № 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81 № 2745-VIII від 06.06.2019), Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", на виконання рішення Вченої ради університету від 29 серпня 2019 року (протокол №1), внести зміни до Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", схваленого рішенням Вченої ради університету від 29 серпня 2019 року (протокол №1) та введеного в дію наказом по університету № 06-О від 10.08.2015 року, виклавши його в такій редакції, що додається.

http://zakon.rada.gov.ua/go/1187-2015-%D0%BF Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.