Оформлення на роботу

Перелік документів необхідних для прийому на роботу:


1.              Паспорт


2.              Диплом  про освіту з додатком


3.              Ідентифікаційний  код


4.              Сертифікат лікаря-спеціаліста, провізора (для випускників ЗВО медичного профілю)


5.              Диплом  про присудження наукового ступеню (за умови наявності)


6.              Атестат  про присвоєння вченого звання  (за умови наявності)


7.              Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою1 або документ про повну загальну середню освіту2 (Хто подає: педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники (крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі))


8.              Посвідчення про лікарську категорію (для лікарів)


9.              Трудова книжка або її копія  (для сумісників) / витяг з Єдиного державного реєстру


10.          Військовий  квиток або приписне свідоцтво


11.          Посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю)


12.          Посвідчення про курси підвищення кваліфікації (стажування, ТУ, ПАЦ)


13.          Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування


14.          Фото 3х4 - 2 шт.


15.          Свідоцтво про одруження 


16.          Свідоцтво про народження дитини (до 15 - ти  років) 


17.          Медична книжка


18.          Документи про державні нагороди, почесні звання та заохочення.


19.          Графік з основного місця роботи у довільній формі (для сумісників).

 

1. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України від 25.04.2019 № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

2. Враховується за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни).

 

    Видання наказу про прийняття на роботу здійснюється лише за умови подання до відділу кадрів листка інструктажу з охорони праці  та техніки безпеки із підписами відповідальних осіб та керівника структурного підрозділу до якого приймається працівник.

    Контрольний листок інструктажу з охорони праці видається відділом кадрів при оформленні.